Sick Bastard

Yesterday I had another apointment with Dr. D. O’Mahony.
And today I had to take some Xray’s of my chest, conclution:
Pneumonia.
So, with some anti-biotic I will be better pretty soon.
Dus voor de familie, ze hebben longontsteking bij mij geconstateerd en met antibiotica moet ik daar weer snel vanafkomen.
Het is dus even afwachten. Xray my lung